Hlavné charakteristiky:
Rýchlejšia a jednoduchšia montáž Vysoký stupeň zatienenia Termoregulačný i ochranný efekt Znižovanie hladiny vonkajšieho hluku Dolný profil z extrudovaného hliníka Možnosť elektrického ovládania Znížená hlučnosť žalúzie

Základom samonosných žalúzií Viva sú vodiace lišty, na ktorých leží celá váha. Najhlavnejším zástupcom tohto špeciálneho prevedenia vonkajších žalúzií je samonosná žalúzia VIVA. Pre túto samonosnú žalúziu možno použiť všetky typy a veľkosti lamiel okrem Cetta 50. Pri tomto produkte je možnosť pripevniť sieť proti hmyzu.

Pri žalúziach VIVA horný profil vrátane celého paketu lamiel sa nachádza už v kompletnom boxe, ktorý je vyhotovený v hranatej podobe. Box je v dvoch variantoch – zaomietacom alebo priznanom. Zaomietací variant znamená, že box je „ukrytý“ pod fasádou a pri úplnom zatiahnutí žalúzie do boxu nie je žalúzia viditeľná. S týmto variantom prevedenia je treba počítať už pri realizácii projektu domu. Pri zaomietacom variante, môže byť box žalúzie VIVA zároveň opatrený z čelnej i zadnej strany tvrdeným polystyrénom hrúbky 10 mm. Pri priznanej variante je box viditeľný.

Špecifikácie
  • ovládanie: spúšťanie, vyťahovanie a naklápanie lamiel motorom,
  • umiestnenie ovládania je na ľubovoľnom mieste,
  • prevedenie vhodné pre všetky typy vonkajších žalúzií okrem Cetta 50,
  • štandardná výška krycej schránky: 190 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm,
  • široká variabilita skladaných vodiacich líšt (až 13 variant),
  • možnosť boxu, dolných a vodiacich líšt v prevedení Decoral alebo RAL,
  • maximálny rozmer 4000 mm,
  • od 2,4 m do 4 m doplnené o výstužený profil.
Odolnosť proti vetru
Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Trieda 3, 4 (podľa typu lamely)
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Hlavné charakteristiky:
Rýchlejšia a jednoduchšia montáž Vysoký stupeň zatienenia Termoregulačný i ochranný efekt Znižovanie hladiny vonkajšieho hluku Dolný profil z extrudovaného hliníka Možnosť elektrického ovládania Znížená hlučnosť žalúzie

Nezáväzná ponuka