Hlavné charakteristiky:
Vysoký stupeň zatienenia Termoregulačný aj ochranný efekt Znižovanie hladiny vonkajšieho hluku Dolný profil z extrudovaného hliníka Možnosť elektrického ovládania Znížená hlučnosť žalúzie (vlisovaná guma) Maximálna garantovaná plocha 24 m2

Technologicky najvyspelejšia externá okenná žalúzia v oblasti tieniacej techniky je určite Zetta 90. Lamely sú v tvare písmena „Z“ a široké 9 cm. Celistvá plocha, ktorá je vytváraná v zavretom stave, zaručuje dokonalé tienenie. Po celej dĺžke lamely je vlisovaná guma, ktorá je zárukou dokonalého zatienenia. Na rozdiel od Zetta 70 sú žalúzie Zetta 90 vhodné na zatienenie väčších plôch. Lamely pôsobia opticky väčším dojmom. Stabilitu žalúzie vo vetre zaručujú hliníkové vodiace lišty, ktoré sú taktiež podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu. Technický a moderný dizajn, variabilita montáže a dokonalé zatienenie vytvárajú z tejto žalúzie unikátny tieniaci prvok, ktorý je vhodný pre všetky typy objektov.

Rozmery

minimálna šírka
600 mm
maximálna šírka
6000 mm*
maximálna výška
4000 mm
maximálna plocha
8 m2 (pre ovládanie kľukou)
24 m2 (pre ovládanie motorom)

*Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru.

Atypické rozmery nevyrábame.

Ovládanie

manuálne
kľukou
elektricky
diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Technické parametre
Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
Vodiaca lišta oceľové lanko
Obchodný názov P 001/1 P 001/2 P 012/2 P 037 Viz technický manuál P 036 P 029/1 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 93 x 14 0,42 × 113 Viz technický manuál Ø 3,2 80 × 9,5 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Viz technický manuál Fe / PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu Rez profilu
Farba Štandard: pozink. plechnatural (Al profil)Ostatné RAL v nástriku,DECORAL* Standard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástriku,
DECORAL*
Podľa aktuálneho vzorkovníka
ISOTRA a.s.
Základné prevedenie – elox
Lakováno vo farbách RAL,
DECORAL*
sivá
čierna
sivá
čierna
sivá
čierna

*pre max. šírku 4000 mm

Hlavné charakteristiky:
Vysoký stupeň zatienenia Termoregulačný aj ochranný efekt Znižovanie hladiny vonkajšieho hluku Dolný profil z extrudovaného hliníka Možnosť elektrického ovládania Znížená hlučnosť žalúzie (vlisovaná guma) Maximálna garantovaná plocha 24 m2

Nezáväzná ponuka
Podrobný popis

Odolnosť proti vetru
Skúšky odolnosti proti vetru vykonalo Centrum stavebného inžinierstva, a. s., v Zlíne podľa ČSN EN 13659.

Vedenie – lanko

Základné charakteristiky Vlastnosť
 

 

 

 

 

 

 

Odolnosť proti vetru

Šírka stavebného otvora L (mm) L < 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 2500 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) L < 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1 0
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Vedenie – lišta

Základné charakteristiky Vlastnosť
Odolnosť proti vetru Šírka stavebného otvora L (mm) L < 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvora L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 5 800 5 800 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*
Materiály/Farby
Základné farby lamela
DB 703
RAL 1015
RAL 3000S
RAL 5014
RAL 7016
RAL 7021
RAL 7022
RAL 7035
RAL 7038
RAL 7048
RAL 8014
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9016
VSR 780
Príplatkové farby lamela
DB 702
RAL 3004
RAL 5002
RAL 6005
RAL 9002
W 210
YW359F
Príplatkové farby Isotra System Decoral 1 box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil
ISD 110
ISD 120
ISD 130
ISD 140
ISD 150
ISD 152
ISD 154
ISD 160
ISD 200
ISD 210
ISD 212
ISD 214
ISD 220
ISD 222
ISD 230
ISD 310
Príplatkové farby Isotra System Decoral 2 box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil
ISD 500
ISD 510
ISD 600
ISD 610
ISD 620
ISD 630
ISD 640
ISD 700