Hlavné charakteristiky:
Nízk a výška nábalu Vhodné riešenie pre montáž v prípade nedostatku miesta pre nábal Vysoký stupeň zatienenia Termoregulačný i ochranný efekt Znižovanie hladiny vonkajšieho hluku

Exteriérové žalúzie Cetta Flexi pre svoj vzhľad patria k top typom zatienenia pre rodinné domy a administratívne budovy. Variabilné prevedenie Cetta 60, 80 a 100 Flexi sa od klasickej žalúzie líši a to nižšou výškou nábalu, ktoré je dosiahnuté použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu. Lamely majú šírku 6, 8 a 10 cm a majú tvar písmena „C“. Hliníkové vodiace lišty vám zaistia stabilitu žalúzie vo vetre a sú slúžia na zabezpečenie domu proti vlámaniu. Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných aj tepelných podmienok a je dôležitou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. Tieto žalúzie majú dve výhody a to bezpečnosť a vizuál.

Rozmery

minimálna šírka
600 mm

**maximálna šírka
4000 mm (pre ovládanie motorom)

maximálna výška
4000 mm
maximálna plocha
8 m2 (pre ovládanie kľukou)
16 m2 (pre ovládanie motorom)

* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru.

Atypické rozmery nevyrábame.

Ovládanie

manuálne
kľukou
elektricky
diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Technické parametre

Cetta 60 Flexi

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
 vodiaca lišta lanko
Obchodný názov P 001/1 P 001/2 P 021/26 O 105 Pozri technický manuál P 036 P 030/5 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 64,5 × 12 0,42 × 60 Pozri technický manuál Ø 3,2 52 × 65 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Pozri technický manuál Fe/PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu rez profilu
Farba Štandard:pozink. plechnatural (Al profil)Ostatné RAL v nástreku Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. Štandard:
elox.
Ostatné RAL v nástreku
sivá sivá

čierna

sivá

čierna

Cetta 80 Flexi

Horný profil    Dolný profil  Lamela  Bočné vedenie  Rebríček  Textilný pásik 
 vodiaca lišta lanko
Obchodný názov P 001/1 P 001/2 P 012/23 S 037 Pozri technický manuál P 036/1 P 030/4 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 80 x 13 0,42 × 113 Pozri technický manuál Ø 3,2 69 x 85 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Pozri technický manuál Fe/PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu rez profilu
Farba Štandard:pozink. plechnatural (Al profil)Ostatné RAL v nástreku Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. Štandard:
elox.
Ostatné RAL v nástreku
sivá sivá

čierna

sivá

čierna

Cetta 100 Flexi

Horný profil    Dolný profil  Lamela  Bočné vedenie  Rebríček  Textilný pásik 
 vodiaca lišta lanko
Obchodný názov P 001/1 P 001/2 P 012/27 S 317 Pozri technický manuál P 036/1 P 030/4 P 531,
P531/1
Rozmer (mm) 56 × 58 58 × 60 80 x 13 0,40 × 100 Pozri technický manuál Ø 3,2 85 x 105 6 × 0,28
Materiál Fe Al Al Al Pozri technický manuál Fe/PVC PES PES
Rez rez profilu rez profilu rez profilu rez profilu
Farba Štandard:pozink. plechnatural (Al profil)Ostatné RAL v nástreku Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA a.s. Štandard:
elox.
Ostatné RAL v nástreku
sivá sivá

čierna

sivá

čierna

Atypické prevedenia nevyrábame

Hlavné charakteristiky:
Nízk a výška nábalu Vhodné riešenie pre montáž v prípade nedostatku miesta pre nábal Vysoký stupeň zatienenia Termoregulačný i ochranný efekt Znižovanie hladiny vonkajšieho hluku

Nezáväzná ponuka
Podrobný popis

Odolnosť proti vetru
Skúšky odolnosti proti vetru boli vykonané Centrom stavebného inžinierstva, a.s. v Zlíne podľa ČSN EN 13659.

Cetta Flexi 60 – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odolnosť proti vetru

Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. účinná výška krídla Hmax = 2 500 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 60 – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
 

 

 

 

 

 

 

 

Odolnosť proti vetru

Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 80 – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odolnosť proti vetru

Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 2 500 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 2000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000
Trieda odolnosti vetra 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 28 19 11 5 1 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 100 – vedenie lankom

Základné charakteristiky Vlastnosť
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odolnosť proti vetru

Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. účinná výška krídla Hmax = 2 500 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Trieda odolnosti vetra 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*

Cetta Flexi 100 – vedenie lištou

Základné charakteristiky Vlastnosť
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odolnosť proti vetru

Šírka stavebného otvoru L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000
Norma EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Trieda odolnosti vetra 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. účinná výška krídla Hmax = 4000 mm
Šírka stavebného otvoru L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Trieda odolnosti vetra 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. rýchlosť vetra vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. účinná výška krídla Hmax = 4 000 mm
Prídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činiteľ prestupu slnečnej energie gtot 0,032 – 0,094 (podľa zvolenej farby lamely)*
Materiály/Farby
Základné farby lamela
DB 703
RAL 7022
RAL 7035
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9016
Príplatkové farby lamela
RAL 7016
VSR 780
Príplatkové farby Isotra System Decoral 1 box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil
ISD 110
ISD 120
ISD 130
ISD 140
ISD 150
ISD 152
ISD 154
ISD 160
ISD 200
ISD 210
ISD 212
ISD 214
ISD 220
ISD 222
ISD 230
ISD 310
Príplatkové farby Isotra System Decoral 2 box, vodiace lišty, držiaky vodiacich líšt, horný a dolný profil
ISD 500
ISD 510
ISD 600
ISD 610
ISD 620
ISD 630
ISD 640
ISD 700